Bình lọc khí thở

Bình lọc khí thở

Dùng lọc sạch khí nén và hơi nước để thợ phun cát có thể thở được. Lõi lọc than hoạt tinh

Hotline: 0972412429

Dùng lọc sạch khí nén và hơi nước để thợ phun cát có thể thở được. Lõi lọc than hoạt tinh

  0972412429