Hạt mài (Steel Grit)

Hạt mài (Steel Grit)

Hotline: 0972412429

THÀNH PHẦN HÓA HỌC:

Carbon

0.85 – 1.20 %

Silicon

0.40 – 1.50 %

Manganese

0.35 – 1.20 %

Phosphorus

        < 0.05 %

Sulfur

        < 0.05 %

ĐỘ CỨNG TIÊU CHUẨN
Hạt mạt thép được sản xuất bằng cách tán vụn các hạt bi thép được làm cứng, sau đó phân loại và tôi đến ba độ cứng khác nhau như sau:
GH =               63 – 65           HRc
GL =                56 – 60           HRc
GP =               40 – 50           HRc.

TỶ TRỌNG:
Tỷ trọng của hạt mạt thép không dưới 7.4 (g / cm3).

 KÍCH THƯỚC TIÊU CHUẨN:

Kí hiệu

G-14

G-16

G-18

G-25

G-40

G-50

G-80

G-120

K/t(mm)

1.6

1.4

1.2

1.0

0.7

0.5

0.3

0.2

Đóng gói: 25kg/bao

  0972412429