Tủ phun cát áp lực

Phun cát, phun bi bằng khí nén, thu hồi và tách bụi trong buồng kín, vật liệu phun được tuần hoàn liên tục.

Lưu lượng khí nén cần dùng: ~750l/phút.

Kích thước tùy theo yêu cầu khách hàng

Áp lực làm việc: 5.5-8kg/cm2.

Hotline: 0972412429

Phun cát, phun bi bằng khí nén, thu hồi và tách bụi trong buồng kín, vật liệu phun được tuần hoàn liên tục.

Lưu lượng khí nén cần dùng: ~750l/phút.

Kích thước tùy theo yêu cầu khách hàng

Áp lực làm việc: 5.5-8kg/cm2.

Cùng một áp lực làm việc lực bắn mạnh gấp 2 dạng tự hút.

Dùng làm sạch chi tiết kim loại đúc, tẩy lớp cát đúc, lớp sơn dày…

Nguyên liệu phun thường dùng là: cát oxit nhôm, hạt thép…

  0972412429