Dây hơi phun cát

 • Size 1 1/4 “ (inch)
 • Size 5/8’’ (inch)
 • Size 1/2” (inch)
Hotline: 0972412429

Size 1 1/4 “ (inch)

 • Đường kính trong: 32mm
 • Đường kính ngoài: 44mm
 • Chiều dài: 50m/cuộn (có bán lẻ 10m/cuộn)
 • Áp lực làm việc: 10kg/cm2

Size 5/8’’ (inch)

 • Đường kính trong: 16mm
 • Đường kính ngoài: 25mm
 • Chiều dài: 100m/cuộn (có bán lẻ)
 • Áp lực làm việc: 20kg/cm2

Size 1/2” (inch)

 • Đường kính trong: 13mm
 • Đường kính ngoài: 20.5mm
 • Chiều dài: 100m/cuộn (có bán lẻ)
 • Áp lực làm việc: 20kg/cm2
  0972412429