Dây phun cát 32x48

Dây phun cát 32×48

Đường kính trong (mm): 32mm
Đường kính ngoài (mm): 48mm
Chiều dài /cuộn (m): 20m/cuộn, 40m/cuộn
Áp lực làm việc (bar): max 15 bar
Áp lực nổ: 45 bar

Hotline: 0972412429

Đường kính trong (mm): 32mm
Đường kính ngoài (mm): 48mm
Chiều dài /cuộn (m): 20m/cuộn, 40m/cuộn
Áp lực làm việc (bar): max 15 bar
Áp lực nổ: 45 bar

  0972412429